Kue Basah

Jl. Dharmahusada Indah Utara I/25; Surabaya
(031) 5947322 / 0813-3871-2411

Menu

Apem Ny. Yasin Zein
Apem

Arem-Arem Ny. Yasin Zein
Arem-Arem

Bikang Ambon Ny. Yasin Zein
Bikang Ambon

Bubur Srikandi Ny. Yasin Zein
Bubur Srikandi

Bugis Daun Ny. Yasin Zein
Bugis Daun

Bugis Ketan Item Ny. Yasin Zein
Bugis Ketan Item

Bugis Pisang Ny. Yasin Zein
Bugis Pisang

Bugis Pisang Ny. Yasin Zein
Bugis Pisang

Bugis Topi Ny. Yasin Zein
Bugis Topi

Bugis Ubi Ungu Ny. Yasin Zein
Bugis Ubi Ungu

Campur Sari Ny. Yasin Zein
Campur Sari

Dadar Gulung Ny. Yasin Zein
Dadar Gulung

Dadar Gulung Pisang Keju Ny. Yasin Zein
Dadar Gulung Pisang Keju

Getas Ny. Yasin Zein
Getas

Getuk Ny. Yasin Zein
Getuk

Hunkwe Degan Ny. Yasin Zein
Hunkwe Degan

Hunkwe Jagung Ny. Yasin Zein
Hunkwe Jagung

Jenang Ny. Yasin Zein
Jenang

Jongkong Bangka Ny. Yasin Zein
Jongkong Bangka

Kacamata Ny. Yasin Zein
Kacamata

Ketan Uban Ny. Yasin Zein
Ketan Uban

Ketan Unti Ny. Yasin Zein
Ketan Unti

Klepon Ny. Yasin Zein
Klepon

Klepon Labu Kuning Ny. Yasin Zein
Klepon Labu Kuning